Home

De onderwerpen zorg en economie zijn meer dan ooit verstrengeld geraakt met elkaar. We zoeken naar praktische wegen om meer gezondheid te bereiken, met elkaar een betere zorgkwaliteit te organiseren en dat alles tegen (een) lagere kosten(groei). Voor nu is een goed uitgangspunt de Triple Aim USA aanpak waarin zorg, gezondheid en kosten in samenhang worden benaderd: Better care for individuals, Improving the health of populations and Reducing the per capita cost of health care.

Organisaties in en om de zorg die de verantwoordelijkheid op zich nemen en de weg inslaan om aantoonbaar een bijdrage te gaan leveren aan resultaat, aan de gezondheidswinst bij mensen, zullen een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Organisaties die thuis zijn in het maken van de businesscase, die transparant kunnen maken wat de kosten en de baten van hun producten en diensten zijn lopen vooraan.

Dit geldt niet alleen voor ‘ín de zorgbedrijven’ als ziekenhuizen, eerstelijnsorganisaties, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, farma-, medische hulpmiddel- en preventiebedrijven en zorgverzekeraars. Dit geldt ook, op een indirecte manier, voor ‘óm de zorgbedrijven’, bedrijven die bijvoorbeeld gericht zijn op vastgoed, zorgICT, werving en selectie van personeel in de healthcare, zorgtechnologie, de financiële sector en meer. Bedrijven die gericht zijn op het optimaliseren van de bijdrage van de ‘primairen’.

Al jaren zijn de ín de zorg en óm de zorgbedrijven mijn klanten: organisaties die, doorgaans in een of andere vorm van partnership en op een praktische manier, ‘new healthcare’ gaan bedrijven. Met deskundigheid en jarenlange ervaring als basis kunnen dergelijke organisaties gaan bouwen en stap voor stap hun meerwaarde uitbreiden in de wereld van de ‘new healthcare’. En zo sterker de toekomst in gaan.

Mijn rol daarbij is gids, adviseur en aanjager. Samen met mensen uit de bedrijven geef ik de eerste duw aan kleinere of grotere, concrete en haalbare, succesvolle nieuwe ontwikkelingen. En een vervolg als dat nodig is. Ik zet daarbij mijn creativiteit, enthousiasme en mijn jarenlang opgebouwde kennis en netwerk in om de kleinere of grotere doelen voor de organisatie te bereiken.

Onderdelen die terugkomen in deze trajecten zijn: verkennen en het matchen van de binnen- en buitenwereld, aanknopingspunten en haakjes zoeken, een haalbaar doel definieren, stappen definieren, juiste mensen uit netwerk koppelen aan de behoefte, enthousiasmeren, eerste duw geven, uitrollen.

Onder meer:
Key persons overleg en intake
New healthcare Seminars intern: healthcare-helikopter-overzicht en match
Down to Earth Strategie
Concreet Aanpakplan
Formuleren haalbare (doorbraak)trajecten/projecten: kansrijk en praktisch
Uitrolplan
Formuleren nieuwe businessmodellen
Inhoudelijke invulling en organisatie symposia, conferenties en congressen: van klein tot groot

Trefwoorden VDKV:
gezond houden, sneller beter maken, resultaat, gezondheidswinst, triple aim, health, healthcare, zorg, preventie, integrated care, innovatie, businesscase, verandermanagement, netwerk, marketing, seminars, symposia, congressen, dagvoorzitterschap, pragmatisch, organisatie, projecten